Project Description

Σε κάθε γόνατο υπάρχουν δύο μηνίσκοι, ο έσω και ο έξω. Οι μηνίσκοι έχουν  σχήμα ημισεληνοειδές, και  μαλακή και ελαστική σύσταση. Ο μηνίσκος αποτελείται από κολλαγόνο ιστό και ο ρόλος του είναι να απορροφά αλλά και να κατανέμει σωστά τα φορτία που ασκούνται στις αρθρικές επιφάνειες του γόνατος. Είναι παχύτεροι στην περιφερικά και λεπτότεροι στο κέντρο και καθώς είναι  τοποθετημένοι στην περιφέρεια των αρθρικών επιφανειών των κονδύλων της κνήμης τις κάνουν βαθύτερες , βελτιώνοντας την επαφή τους με τους μηριαίους κονδύλους και αυξάνοντας έτσι την σταθερότητα του γόνατος.Ο μηνίσκος αιματώνεται μόνο στην περιφέρεια του και λόγω της πλημμελούς αιμάτωσής του έχει μικρή δυνατότητα αυτοεπούλωσης.

Ρήξη ενός μηνίσκου μπορεί να συμβεί μετά από βίαιη στροφική κάκωση (οξεία ρήξη) πού συνηθισμένος μηχανισμός κάκωσης σε αθλοπαιδιές ή να δημιουργηθεί προοδευτικά μετά από επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς (χρόνια εκφυλιστική ρήξη).

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν άλγος στην έσω ή έξω επιφάνεια της άρθρωσης, αίσθημα αστάθειας ή και μπλοκάρισμα της κίνησης του γόνατος αν η ρήξη είναι μεγάλη (ρήξη «δίκην λαβής κάδου»).

Η διάγνωση θα βασιστεί στο ιστορικό της κάκωσης και στην κλινική εξέταση από τον Ορθοπαιδικό. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης απαιτεί την εκτέλεση μαγνητικής τομογραφίας η οποία θα φανερώσει και τυχόν συνυπάρχουσες βλάβες του γόνατος (π.χ. ρήξη χιαστού ή χόνδρινες βλάβες).

Από το είδος (εγκάρσια , επιμήκης , δίκην λαβής κάδου) , το σημείο (πρόσθιο,  οπίσθιο κέρας,  ενδοσωματική) και την έκταση μιας ρήξης ενός μηνίσκου θα εξαρτηθεί τόσο το μέγεθος και το είδος των ενοχλημάτων όσο και η  θεραπευτική αντιμετώπιση.

Μικρές , χρόνιες εκφυλιστικές ρήξεις,  και ρήξεις προσθίου κέρατος μπορεί να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με φυσικοθεραπεία και ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Λόγω της  περιορισμένης ικανότητας αυτοεπούλωσης του μηνίσκου , σε συνδυασμό με την ανάγκη για γρήγορη επάνοδο του ασθενή στις προηγούμενες δραστηριότητες αλλά και του γεγονότος της τελειοποίησης των αρθροσκοπικών τεχνικών και των αρθροσκοπικών εργαλείων  που καθιστούν την επέμβαση γρήγορη, ασφαλή και καλά ανεκτή από τον ασθενή συνήθως η  ρήξη μηνίσκου αποκαθίσταται  χειρουργικά.

Η αρθροσκόπηση του γόνατος αποτελεί τη σύγχρονη μέθοδο αποκατάστασης των ρήξεων ενός μηνίσκου. Η αρθροσκόπηση πραγματοποιείται μέσα από δύο πολύ μικρές οπές στο γόνατο, μεγέθους 4-5 χιλιοστών.Με την αρθροσκοπική μέθοδο μπορεί να γίνει μερική μηνισκεκτομή  όπου  αφαιρείται το κατεστραμμένο τμήμα ενός μηνίσκου πού δεν προβλέπεται να επουλωθεί και ενοχλεί την ομαλή κίνηση της άρθρωσης  . Ο ασθενής φεύγει από το νοσοκομείο την ίδια ημέρα ή την άλλη μέρα και ακολουθεί ένα σύντομο  πρόγραμμα αποθεραπείας.

Σε περίπτωση που μπορεί να γίνει  συρραφή του ρήξης  τμήματος του μηνίσκου (μηνισκοσυρραφή) εκτελείται  με αρθροσκόπηση με χρήση ειδικών ραμμάτων  .Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής πρέπει να ακολουθήσει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα αποθεραπείας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με οδηγίες του θεράποντος ορθοπαιδικού.

Τα αποτελέσματα της αρθροσκοπικής αποκατάστασης της ρήξεως μηνίσκου είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά με υψηλά ποσοστά επιτυχίας που οδηγούν τον ασθενή να επιστρέψει στις πριν από τον τραυματισμό καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητές του.