Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις

‘Οχι και οι άνδρες μπορεί να νοσήσουν…σε μικρότερο ποσοστό βέβαια.

Ασβέστιο Τροφές 1
Ασβέστιο Τροφές

1000 με 1200 mgr καθημερινά

ο γενικός κανόνας είναι κρύο..

όχι..

περπάτημα και ασκήσεις με ελαφρά βάρη..

Ενημερωθείτε με κάθε λεπτομέρεια για το είδος της χειρουργικής επέμβασης από τον γιατρό σας καθώς αυτός είναι ο μοναδικός υπεύθυνος να σας υποδείξει την ενδεδειγμένη για το πρόβλημα εγχείρηση, να σας εξηγήσει για το είδος της επέμβασης , τον τρόπο με το οποίο θα γίνει, τις πιθανές επιπλοκές και τους κινδύνους που εγκυμονούν από μία τέτοια επέμβαση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ο περιορισμός της κίνησης ή και της φόρτισης  του άκρου ,η μακροχρόνια κατάκλιση,   η εφαρμογή γυψεπίδεσμου , η εφαρμογή  ίσχαιμης περίδεσης στο χειρουργείο  είναι μερικές από τις αιτίες που οδηγούν στη δημιουργία θρόμβων στο φλεβικό σύστημα των κάτω άκρων .

Η παραμονή των θρόμβων στις περιφερικές φλέβες δημιουργεί θρομβοφλεβίτιδα ή θρόμβωση τοπικά .Αν όμως από το εν τω βάθει φλεβικό σύστημα αποκολληθούν θρόμβοι, μπορεί να μεταφερθούν στους πνεύμονες  προκαλώντας την δυνητικά επικίνδυνη ακόμα και  για τη ζωή πνευμονική εμβολή .

Για να προληφθεί η δημιουργία θρόμβων  ο ασθενής συνιστάται μεταξύ των άλλων να παίρνει και αντιπηκτική αγωγή  για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα

 

το κολύμπι….

το περπάτημα αποτελεί ιδανική καθημερινή γυμναστική..