με τον καθηγητή Παναγιώτη Σουκάκο είχε την ευκαιρία να ξαναβρεθεί ο Βασίλης Δημητρακόπουλος στα πλαίσια του 4th Athens International Elbow Course, στην Αθήνα