Συμμετοχή του Βασίλη Δημητρακόπουλου στο 4th Athens International Elbow Course, 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 2019 στην Αθήνα