Τα νέα μας

/Τα νέα μας

75o συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

συμμετοχή του Μιχάλη Μακέστα στο 75o συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας στην [...]

October 4th, 2019|

συμμετοχή του Βασίλη Δημητρακόπουλου στο 4th Athens International Elbow Course, 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 2019 στην Αθήνα

Συμμετοχή του Βασίλη Δημητρακόπουλου στο 4th Athens International Elbow Course, 27 έως 29 Σεπτεμβρίου [...]

September 29th, 2019|

“Νεότερες Εξελίξεις στην Ορθοπαιδική Χειρουργική”

τελικό πρόγραμμα https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgallery.mailchimp.com%2Fdf15efa5f9879b4f1e6e194ff%2Ffiles%2Fcf92c350-05a1-4f4b-b659-83685d9e1899%2FFINAL_PROGRAM_rodos_24.06.2018_ΤΕΛΙΚΟ_ΡΟΔΟΣ.pdf%3Ffbclid%3DIwAR3SGsUFAcSh7g8VZ_fNdTqmpQlxJbIZlHxXEXQWzEBDmX_XVCx2ww6NTIw&h=AT2aFS4wgW9ozaLJke6JAn-8W9BclYOJ_d2OqHrXCU_vo0HbJqGanhR73tlZ1zzZX79ci5bNxfKSkDlwDqTC7DncMyiOh0f7ueka96q2MwKJMKeOYrg5icO1bBpm_iR2680sux7RV1fdbnM8c2fx8Wp8N97fQJoLLna_D8qG6WVXywrpmFEzxO1hzV1tUEoXLttiRoySOoyyW-uzGUI0ViqS9n0fla75Yu0jAUnM6IjO27QRQ0JR6wNUGRnZFS0Lg_6v6hOGLgMgQHGeMhZaNmRYDeR9afdcEJGb3n49W3sA4h00dCDEhTjNPo4dexSK2yYpInMeovR1WY_mMqxPDURIKD6MmCyVBn81Ftk6rbm1rkn-erklDXoo-VdOb9cSlsm3L_GuR6jxlnqrFo5i_ieks53Y4QWB2gXJd88Iqj7A3n969V0aBJK9NmFMa2KCtFGEJ9dWEUroXPJsJXkbfcqrx49bL3eApes1rO1XV7Y47u9BO7k1lh1o3WEW7S28OKwBHl6OAY27YSeQ9ccukP7Vw-A4vdhnrwE_0ATqCophJoNqN9UPYKzdsdotH75HNfSbkFQv_fQ8wQk2DXnVPIkMBKQwUKIvdueLoPhzLwuyXftoD5I_jljg7uzrHKCch4tY1qdiPxd0lfk0OklyJ2zkZfG-Df3khsprIxZQ5tCCZ3uKiPctXwoBlNZBue-Dz_mNFTKv-wdJedCY3U_LKaJEBvWhWS58TLBxjtcDp3eWpus5eDtZq6duJ4M16q8nWyXEpiRGL5n0mcMvSCmwPhW7KU8oUN-w-fyTGQmmXiN9P-MSPrBdjFCdAEPWNkkLYExGLYjuzJRSlxyKTMTP6XrnQUFKO3WoISLny_FYcXPc4ARV6pz-VnJi7BWICwMR3ix_cgdYQkyd4KpE1sYEEUIH6J0

June 27th, 2019|